PA Thiết Kế: Khách sạn Biển Ngọc by Vo Huu Linh Architects
Địa điểm: Việt Nam
Diện tích đất: 45x45m

Back to Top