Cubist House I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects

Khách hàng: V/C Mr Quảng
Vị trí: Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
#VHLArch, #KTSVõHữuLinh, #minimalist, #Concretehouse
Back to Top