Khách sạn Doviet I KTS Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Vị trí: An Thượng, Đà Nẵng
Mô tả dự án
“Chiếc Đó” là hình ảnh quen thuộc của ngư dân Việt Nam. Đây là ngư cụ lâu đời của người dân Việt Nam. “Chiếc Đó” là những đường thẳng được sắp xếp một cách có trật tự, hai đầu được buộc nhỏ lại với nhau. Ý tưởng này được sử dụng làm mặt tiền cho tòa nhà. nó mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngư dân Việt Nam.
#VHLArch , #KTSVõHữuLinh, #hospitality, #Hotel
Back to Top