Km2 House I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Khách hàng: V/C anh Khánh Minh
Vị trí: Nghệ An - Viet nam
Khởi công tháng 03/2024
#VHLArch, #KTSVõHữuLinh, #minimalist, #modernhouse
Back to Top