Nhà tranh vách đất I Nhà nghỉ cuối tuần
Nhà tranh vách đất I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Mọi người xem full dự án theo link:
https://vhlarch.vn/cubist-house-i-kien-truc-su-vo-huu-linh
#VHLArch, #KTSVõHữuLinh, #minimalist, #Concretehouse, #lowcosthouse
Back to Top