Nhà vườn Bình Phước  I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Khách hàng: V/C Chị Huyền
Vị trí: Đồng Xoài, Bình Phước - Viet nam
Xem đầy đủ của thiết kế theo link: https://vhlarch.vn/country-house-i-kien-truc-su-vo-huu-linh
Liên Hệ Tư vấn thiết kế: 0905926604 
#VHLArch, #KTSVõHữuLinh, #minimalist, #Countryhouse, #Nhàvườn
Back to Top