[Wabi sabi house - Nghệ Thuật Vô Thường] by Vo Huu Linh Architects 
Location:  Xuan Tao, Bac Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam
Back to Top